Návštěva profesora Hofstadlera v Sezimácké střední

logo Interreg02

V rámci projektu INTERREG „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy /Schaffung von professioneller Flexibilität im Wirtschaftsbereich durch eine Übungsfirma/“ navštívil naši školu FH-Prof. Dr. Hannes Hofstadler z FH Oberösterreich. Hlavním cílem bylo navázání spolupráce mezi naší školou a hornorakouskými vysokými školami s technickým zaměřením v Linci, Steyru a Hagenbergu a nastavení kooperace s hornorakouskými firmami se zaměřením na IT, strojírenství, elektro a energetiku. Za tímto účelem si pan profesor prohlédl školu, odborné učebny, laboratoře, domovy mládeže i sportovní zařízení. Nezbytnou součástí nově nastavené platformy je i spolupráce mezi Centrem interkulturního managementu ve Steyru a Kompetenčním centrem pro interkulturní sociální práci v Linci.

Další jednání proběhnou 3. května 2022 v Linci.