Digitalizujeme školu / Národní plán obnovy 3.1

logo eu

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti:

Škola je příjemcem podpory z EU. Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti.

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, tablet nebo software).

Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře.

Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.

Podrobné informace k poskytnutí finančních prostředků včetně účelu, podmínek a kritérií jsou k dispozici zde.


Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence:

Pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2023

Cílem je pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Mezi takovéto digitální učební pomůcky – pokročilé digitální technologie – patří zejména:

• 3D tiskárny
• Zařízení pro využití rozšířené nebo virtuální reality
• Zařízení spadající do kategorie „Internet věcí“ (Internet of Things, IoT) a badatelská technika, vč. čidel a mikroskopů
• Robotické a programovatelné učební pomůcky, např. roboti, mikropočítače, robotické stavebnice
• Snímací zařízení jako skenery pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery apod.
• Softwarové vybavení, tj. licence nebo on-line aplikace, které zabezpečují nebo jsou využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání, např. výukový software, operační systém či aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu.

V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky, tablety, mobilní telefony apod.

Podrobné informace k poskytnutí finančních prostředků včetně účelu, podmínek a kritérií jsou k dispozici.