Letní kemp 2021 na Sezimácké střední

PRAKTICKÁ VÝUKA (strojírenství a elektotechnika)

V termínu od 23.8. – do 27.8. proběhl v dílnách praktického vyučování Letní kemp pro žáky školy.
Hlavní cíl kempu byl zaměřen na propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku.