KOVO JUNIOR 2023 – obráběč kovů

rucicky

CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2023 OBRÁBĚČ KOVŮ ČESKÉ RUČIČKY V CHOMUTOVĚ

V termínu 17. – 19. dubna 2023 proběhlo v Chomutově (na tamnější Střední škole technické, gastronomické a automobilní) celostátní kolo odborné soutěže České ručičky, kterého se zůčastňují žáci učebního oboru Obraběč kovů. V této soutěži, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovíchovy ČR, Ministerstvy zemědělství ČR, průmyslu a obchodu ČR, práce a sociálních věcí ČR a se Střední školou stavebních řemesel Brno – Bosonohy, byl zástupcem naší školy žák třetího ročníku Martin Bejšovec. Na tuto celostátní přehlídku vítězů krajských kol a těch, kteří se umístili na místech opravňujících k účasti, se Martin kvalifikoval po absolvování soutěže na Střední odborné škole ve Velešíně. Ve finále této celostátní soutěže se pak střetl s dalšími sedmnácti žáky z celé republiky.

Celostátní kolo konané v Chomutově se skládalo ze dvou odborných částí:

  • Praktický úkol č.1 , kdy všichni zúčastnění prošli praktickou zkouškou. Během této zkoušky žáci na soustruhu obráběli materiál podle dodaného výkresu a následně pak odbornou porotou byla zhodnocena kvalita obrobení a hlavně přesnost celého dílce.
  • Praktický úkol č.2 , obsahoval testové otázky z teorie a výpočet a měření součástí různými měřidly.

Po vyhodnocení obouch praktických úkolů a spočítání bodů z jednotlivých zadání, se celkovým vítězem stal zástupce Olomouckého kraje z Hranic a náš zástupce Martin Bejšovec se umístil na velmi dobrém pátém místě. V praktickém úkolu č.2 obsadil dokonce krásné druhé místo, pouhý jeden bod za nejlepším z této části soutěže.

Účast žáka naší školy Martina Bejšovce musíme hodnotit velice kladně, protože konečné páté místo v celostátní soutěži lze považovat za velmi dobré umístění. A nezbývá nám nic jiného, než Martinovi poděkovat za reprezentaci školy a k jeho pátému místu mu pogratulovat.