Konverze PDF do Wordu

pdf_to_word

Online převod PDF na Word

Stažení převedenho souboru vyžaduje přihlášení účtem Adobe nebo Google

Při použití online převaděče PDF aplikace Acrobat nepotřebujete k převodu PDF do formátu aplikace Microsoft Word žádný další software. Stačí otevřít nástroj v preferovaném prohlížeči v libovolném operačním systému, vybrat soubor a Acrobat jej převede online.

Některé prvky převedeného souboru do Wordu nemusí vypadat přesně tak jako soubor PDF (například tabulky, poznámky pod čarou, grafické prvky, atd.)

Online nástrojem lze převádět další formáty Microsoft Office

Pro online převod PDF do Wordu použijte tento odkaz:

https://www.adobe.com/cz/acrobat/online/pdf-to-word.html

Můžete také použít jiné online nástroje, které nevyžadují přihlášení k účtu, vždy však dbejte na bezpečnost Vašich dokumentů.

Nepoužívejte on-line převodníky pro soubory s citlivýmmi údaji!

https://pdf.online/pdf-to-word-converter

http://www.freepdfconvert.com/pdf-word

https://www.convertpdftoword.net/

https://convertonlinefree.com/pdftoworden.aspx


Převod PDF na Word ve Windows

Pro příklad si převedeme Ukázkový text ve formátu PDF

V průzkumníkovi Windows klikněte pravým tlačítkem na soubor PDF, který chcete převést,

(V našem případě Ukázkový text PDF) a zvolte Otevřít v programu > Word

pdftoword

Otevře se aplikace Word a okno z informací o převodu z PDF do Wordu

Pokračujte stisknutím tlačítka ok

pdftoword

V aplikaci Word se otevře převedený soubor PDF

pdftoword

Nyní můžete uložit převedený soubor do Vašeho PC jako dokument ve Wordu,

Nebo můžete soubor upravit a uložit jej zpět do PDF.

Některé prvky převedeného souboru do Wordu nemusí vypadat přesně tak jako soubor PDF (například tabulky, poznámky pod čarou, grafické prvky, atd.)


Uložení do PDF

Uložení do PDF provedeme přímo v aplikaci Word

V nabídce Soubor\Uložit jako\Název souboru\Uložit jako typ\Formát PDF