Koncept ICDL/ECDL na středních školách

ECDL

Ve středu 10.11.2021 se žáci 1. a 2. ročníků oborů Informační technologie, Elektrotechnika a Strojírenství zúčastnili přednášky o konceptu ICDL/ECDL.

Přednáška s podtitulem „Nejen programováním je živ ajťák“ provedla studenty konceptem ICDL/ECDL. Seznámila je s jeho obsahem, využitelností v praxi a za jakých podmínek mohou žáci školy získat jeden z typů osvědčení ECDL/ICDL.

ECDL

Díky zapojení školy do projektu uznávání certifikátů u maturitní zkoušky mohou žáci 4. ročníků oboru Informační technologie také v letošním roce, po získání jednoho z typů osvědčení, zažádat o uznání části profilové maturitní zkoušky.