Jednání ohledně krajského parlamentu na KÚ v Českých Budějovicích

logo sezimacká střední

Další jednání ohledně krajského parlamentu na krajském úřadě v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 9.6. proběhlo zasedání na krajském úřadě se zástupci školních parlamentů a odboru školství Jihočeského kraje.
Cílem bylo sjednocení iniciativních studentů a nalezeni společného dialogu s krajem v otázce založení krajského parlamentu.
Toto jednání bylo navazující na předchozí schůzku s krajem před třemi týdny a úspěšně se ustanovil přípravný výbor na dobu určitou,
který nyní v součinnosti s krajem připravuje vše potřebné ke vzniku krajského parlamentu.

Zbytek této příjemné schůze studenti strávili vyměňováním zkušeností a vytyčováním kritických aspektů,
které jsou nutné pro správné a efektivní fungování parlamentu.

 
Tímto děkujeme za vstřícnost a pohostinnost Jihočeského kraje a těšíme se na další spolupráci,
která by měla dospět k oficiálnímu zřízení krajského parlamentu Jihočeského kraj na začátku příštího školního roku.

Taktéž děkujeme Parlament dětí a mládeže České republiky, který nám bude pomáhat a předávat své zkušenosti.