Interreg – profesní flexibilita a její implementace

interreg logo

COP se zviditelňuje v mezinárodních projektech.

Naše škola je zapojena do celé řady mezinárodních projektů, které umožňují získání zkušeností v zahraničí žákům i učitelům.

V jižních Čechách působí celá řada rakouských firem, čeští podnikatelé zároveň vstupují na trh v Horním Rakousku. Pro středoškoláky v ekonomických a podnikatelských oborech je tedy zásadní, aby byli dostatečně dobře připravení na to se v tomto prostředí uplatnit. Právě s tím má studentům na obou stranách hranic pomoct projekt financovaný z evropských fondů, zkráceně nazvaný „profesní flexibilita a její implementace“, který běží už druhý rok. Hlavním cílem je zlepšit orientaci studentů v českém i rakouském podnikatelském prostředí, a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

„Dalším přínosem projektu je zkvalitnění a upevnění spolupráce mezi totožně zaměřenými školami a především zapojení podniků a firem do systému středoškolského odborného vzdělávání. Rakouský partner vnáší do projektu vzor fungujícího propojení škol a firem při odborném vzdělávání, předává českému partnerovi zkušenosti,“ vysvětlil krajský náměstek Antonín Krák, který měl agendu v minulém období na starosti.

Jeho slova o předávání zkušeností s tzv. duálním vzděláváním potvrzuje i manažer projektu Josef Korda.


„V podmínkách českého školství není dosud jasné legislativní ukotvení zapojení firem do středoškolského odborného vzdělávání. Školy si více méně razí tuto cestu samy. Proto oslovujeme malé a střední podniky, které stojí o zapojení do středoškolské odborné přípravy žáků,“


uvedl Korda s tím, že by měla vzniknout opatření, která v českém prostředí lépe propojí školy a zaměstnavatele.

celý článek