Interreg – profesní flexibilita a její implementace – Business Week

interreg logo

Práce žákovských týmů v rámci projektu Profesní flexibilita a její implementace vyvrcholila na konci června v rámci Business Weeku. Kromě přednášek odborníků z praxe a online setkání s rakouskými studenty jsme navštívili firmu NVision Czech Republic ve Voticích.