Zasedání pedagogické rady – II. pololetí tříleté učňovské obory

Zasedani skolske rady
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
30. 5. 2022 9:35 - 10:35