Učím se učit / přednáška

logo_2021
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
1. 11. 2023 10:00 - 11:40


Učím se učit – akce primární prevence zaměřená na žáky prvních ročníků – přednáška spojená s besedou a workshopem

3. a 4. vyučovací hodina

Účastní se třídy EP1, ET1, IT1, ME1, MP1 a SG1