Rada mladších – meziškolní konference

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
20. 11. 2023 0:00


Meziškolní konference s názvem Rada mladších se bude konat v osmi krajích a finále Meziškolní konference se uskuteční v prosinci 2023 v Praze. Cílem této akce je poskytnout žákům středních škol prostor pro otevřený dialog a možnost vyjádřit se k aktuálním tématům na domácím i světovém poli. Ústředním motivem letošního ročníku je duševní zdraví. Konference se koná s podporou Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci s Evropskou komisí, MŠMT, kraji a dalšími partnery. 

Krajské kolo pro Jihočeský kraj se uskuteční 20.11. 2023 na adrese Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, Kruhový sál

Meziškolní konference vytvořili odborníci s mnohaletými zkušenostmi získanými při práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání a v oblasti poskytování psychosociálních služeb a jsou realizovány od roku 2011. V letošním roce proběhnou pod záštitou MŠMT, krajských úřadů, hejtmanů, krajských školských koordinátorů prevence a odborných organizací.

Tematické okruhy pro prezentace vybírají pořadatelé spolu s odborníky a vybranými žáky středních škol. 

Účastníci konference si vyberou téma, které je osloví, vytvoří 10minutovou prezentaci (forma není omezena) a přednesou ji na krajské konferenci.

Pro letošní rok jsou vybrány následující okruhy:

1. Jinakost, menšinový stres, stigmatizace LGBT+

2. Nebezpečí kyberprostoru, poplašné zprávy a dezinformace

3. Umělá inteligence, jak nám může pomoci a jaká jsou její rizika

4. Moje vlastní zkušenost s duševními obtížemi nebo zkušenost z mého okolí

V průběhu krajské konference vystoupí 15-20 prezentujících nebo skupin (max. 5 osob). Po každém tématu následuje psychologem vedená diskuse, při které žáci odpovídají na dotazy, obhajují své názory a diskutují s vrstevníky, odborníky nebo učiteli v sále, případně s účastníky z online prostoru.

Na prezentaci může pracovat více žáků a rovněž se mohou podělit i o její přednesení na konferenci.

Krajským konferencím mohou předcházet školní kola, která si v případě zájmu organizují samy školy, jejich preventisté a výchovní poradci. Nejlepší příspěvky přihlásí do krajského kola.

Registraci na krajskou konferenci je třeba vyplnit do 15.října webových stránkách:  https://radamladsich.cz/

 

 

Pozvánka