30. výročí rozdělení Československa

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
1. 12. 2022 - 22. 12. 2022 0:00


Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů připravila na prosinec projekt ke třicátému výročí rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států  ČR a SR. Jeho cílem je připomenout žákům v hodinách ZSV příčiny a okolnosti, za kterých došlo k rozdělení Československa, porovnat vývoj obou států po rozdělení a dnešní postavení ČR a SR. 

rozdeleni