Bankéři do škol – workshop

logo_2021

Dne 7. 6. 2023 se třídy EP1, EP2, EP3, ME3 a PO1 účastnily workshopu v rámci vzdělávacího projektu „Bankéři do škol“, který organizuje Česká bankovní asociace. Workshop vedly odbornice z Komerční banky Alena Zábranská a Zuzana Mužová. Přednáška byla zaměřena na rozvoj znalostí žáků z oblasti financí a kyberbezpečnosti. Inženýrky přednášku obohacovaly o příklady z jejich několikaleté praxe. Žáci se aktivně zapojovali do přednášky a odpovídali na dotazy bankéřek.