Armáda ČR – beseda

armada CR

Příslušníci Armády ČR z Krajského vojenského velitelství České Budějovice věnovali čas našim prvním ročníkům a představili projekt nanejvýš aktuální: Příprava občana k obraně státu. Atraktivním bodem programu byla prohlídka vojenské techniky a zkouška přemísťování se v terénu s vojenskou zátěží.