Přijímáme uchazeče o studium VOŠ

pozor

26-41-N Elektrotechnika – mechatronické systémy

Denní i kombinovaná forma studia.
Absolvent získá znalosti v interdisciplinární problematice mechatronických systémů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní utomatizace a výpočetní techniky.
Charakteristickým rysem absolventa není pouhé mechanické používání naučených vědomostí a získaných dovedností, ale rozvíjení myšlenkového aparátu a systematického postupování při řešení problémů, které je pro technika nezbytné.

více informací

VOŠ