Kroužky německého jazyka zdarma

Deutsch

Nabídka pro žáky Sezimácké střední zdarma 9/22 – 12/22

Od září 2022 opět nabízíme volná místa v kroužcích němčiny, které na naší škole běží v rámci projektu INTERREG ATCZ218 již dva roky a vedou je paní učitelky Petra Cimpová a Lenka Fejtová.

Kurzy probíhají hravou formou v uvolněné atmosféře jako zájmová aktivita, den a hodina záleží na domluvě s lektorkami.

Účastníci kroužků se účastní dalších aktivit projektu, jsou pro ně plánované exkurze do Rakouska a návštěva rakouských firem.

Kontaktujte paní učitelku Cimpovou (kabinet C325) nebo Fejtovou (kabinet C309).

logo profesní flexibilita a interreg