Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

logo sezimacká střední

Maturitní zkoušky jsou v plném běhu a tak mohlo být již prvním úspěšným absolventům předáno maturitní vysvědčení. Slavnostní setkání vedení školy a třídních učitelek  s absolventy tříd IT4-Informační technologie a MEP4-Mechanik elektronik a Mechanik programátor proběhlo 26. 5. 2022 v aule školy. Nejúspěšnější maturanti s vyznamenáním a úspěchy v soutěžích navíc převzali z rukou ředitelky školy Doc. Lenky Hruškové i pochvalné listy a pamětní medaile. Slavnostního předávání důležitých certifikátů se také zúčastnilo více jak 70 rodičů a přátel, které si absolventi pozvali.