Sezimácká střední jako hlavní řešitel mezinárodního projektu v Bruselu

logo eu

Mezinárodní kooperace odborných škol v rámci digitální edukace,

International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education“

Zástupci vedení a učitelé – odborníci z naší školy se zúčastnili jako hlavní řešitel mezinárodního projektu třídenní odborné exkurze spojené se semináři a workshopy v Bruselu: v Evropské komisi,  Evropském parlamentu a  v Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii. 

Hlavním tématem diskusí byla aktualizace starších paradigmat vzdělávání, přechod od  transmisivního přístupu k výukovému procesu ke konstruktivistickému, který se opírá o aktivitu žáků, při které je učitel pouze facilitátorem, tutorem edukace. Dílčím tématem byla komparace systémů digitálního vzdělávání na středních odborných školách s praktickým vyučováním ve vybraných evropských zemích: v Německu, Rakousku, Slovensku a Belgii, odkud byli další účastníci exkurze.