Schůzky pro studenty posledních ročníků

V průběhu měsíce února proběhly „Informativní schůzky určené pro studenty posledních ročníků středních škol“. Besedy se zúčastnili žáci tříd MEP4, OKS3, ELO3, ETS4, IT4, EP4 a MP4 s pedagogickým dozorem.

Žáci byli na seznámeni s problematikou přechodu ze studia na trh práce, možností dalšího vzdělávání a uplatněním na trhu práce, nabídkou služeb poskytovaných ÚP ČR a podmínkami, za kterých lze služby využít.

Besedy probíhaly na ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo náměstí 2938, v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání a byly rozvrženy na 2 vyučovací hodiny

Všechny schůzky se žáky vedla Mgr. Petra Psotová, odborný pracovník IPS, Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání, která žákům předala obohacující a poučné informace, odpověděla na řadu dotazů, za což jí ještě jednou děkujeme.