Návod na přihlášení do portálu VEMA

vema
vema


Do systému Vema se přihlásíte ve webovém prohlížeči na webové adrese https://vema.copsu.cz/


Do vyhledávacího řádku ve webovém prohlížeči napíšeme https://vema.copsu.cz a dáme vyhledat

Zobrazí se přihlašovací okno

Zadáme uživatelskéjméno  a heslo  jako do školního PC

vema

Potvrdíme tlačítkem OK ok


Otevře se portál VEMA se ,  kde můžete provádět nastavení a hledat všechny informace

vema


Po skončení prohlížení v systému VEMA  !!!

NEZAPOMEŇTE SE  Z PORTÁLU VEMA ODHLÁSIT , NEBO ZAVŘETE INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ !!!

vema