Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo

logo_2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání pro školní rok 2023/2024

Termín podání  přihlášek ke studiu:                                  do  2. 6. 2023

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení-učební obory:     5. 6. 2023 (výsledky)

Školní přijímací zkouška:                                                    12. 6. 2023 (na obory s maturitní zkouškou)

Náhradní termín zkoušky:                                                   dle domluvy     

Nahlédnutí do spisu správního řízení:                                 13. 6. 2023

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení-maturitní obory: 14. 6. 2023 (výsledky)

Kritéria přijímacího řízení:                                                    viz příloha

Výsledky jednotné přijímací zkoušky (Cermat) z 1. kola se v rámci 2. kola nezohledňují !