INFORMACE pro všechny – aktuální!!!

ikona pozor

V březnu 2021 stále distanční výuka !

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Všichni žáci a studenti se učí formou distanční výuky
Možnost jejich návratu, který by mohlo umožnit například sebetestování přímo ve školách, 
je jedním z nejčastěji diskutovaných témat ohledně možného rozvolnění.

Informace budou zde průběžně upravovány a aktualizovány.

Veškeré změny a informace budou pouze na webových stránkách školy,  

 doplněny informacemi od třídního učitele!

 METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY


úterý 15. prosince 2020

V pondělí ministerstvo školství oznámilo, že vánoční prázdniny začnou žákům
a středoškolákům už od 18. prosince. „Dny 21. a 22. prosince budou pro základní,
základní umělecké, vyšší odborné a střední školy a konzervatoře vyhlášeny jako
dny boje proti covidu-19,“ řekl ministr školství Plaga.

Dle rozhodnutí vlády přechází školství na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020

od 7.12 do 18.12.2020
ROTUJEME

 V souladu s Informacemi k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020
vydanými MŠMT probíhá výuka jednotlivých tříd následujícím způsobem:

  • U oborů vzdělávání, jejichž součástí je odborný výcvik nebo praktická výuka, je naplněna
    podmínka rotační výuky. Tyto třídy se tedy ve dnech 7. – 22. 12. vzdělávají dle stálého rozvrhu.
  • Ostatní třídy přecházejí na režim rotační výuky (střídání prezenční a distanční výuky)
    dle níže uvedené tabulky. Pro tyto třídy je prezenční výuka ve škole i distanční výuka
    probíhající formou online hodin a samostudiem povinná.

Více informací v Bakalářích


Přehled MŠMT

 

Soubory ke stažení

Metodika karanténa248 kBstáhnout