Vysoké učení technické v Brně – den otevřených dveří

FSI
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
8. 12. 2023 9:00


Den otevřených dveří pro středoškolské studenty na Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Nový bakalářský studijní program budoucnosti Konstrukční inženýrství (https://konstrukting.cz/). Studijní program implementuje nejmodernější přístupy ve vzdělávání v oblasti technických věd a je inspirován předními světovými univerzitami. Studenti si osvojí nejen teoretické znalosti, ale také získají prostřednictvím projektové výuky praktické zkušenosti s řešením inženýrských problémů. Velkým benefitem je uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Více informací najdete zde:  https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere.