Slavností předávání výučních listů EZDA, EZDB a diplomů absolutoria VOK3

logo_2021
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
30. 6. 2022 14:00 - 15:00