Návštěva z VŠB-TUO Fakulty strojní

VSB
#_LOCATIONMAP

Datum / čas
6. 1. 2022 9:00 - 15:30


VŠB-Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní na návštěvě v Sezimácké střední
za účasti pana děkana prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D.