Energie, budoucnost lidstva

CEZ

Dne 24.1 se na naší škole uskutečnila beseda na téma:

Energie, budoucnost lidstva, kterou pořádala společnost Porta educa, jmenovitě p.Hejl a hlavní prostor měl p. Zelman z JETE. Besedy se ve 2 kolech zúčastnili žáci ME2, ME3, ME4 a MP3. Výklad byl velmi zajímavý, prokládaný praktickými ukázkami a žákům se velmi líbil.

Spokojeni byli i přednášející a oceňovali odbornou erudici a dotazy našich žáků.