Úřední deska

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání

logo_2021

Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 odst. 2písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení kestřednímu vzdělávání, ve znění …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání Pokračovat ve čtení »

Konference Erasmus+ v Linci

Erasmus +

Naše škola je hlavním partnerem projektu Erasmus+ International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education. V rámci tohoto projektu se setkávají učitelé z 5 zemí a vyměňují si zkušenosti s aktuálními trendy ve výce teoretických I odborných předmětů, ale především praxe. Tentokrát se sešli v hlavním městě Horního Rakouska …

Konference Erasmus+ v Linci Pokračovat ve čtení »

Národní plán obnovy, prevence digitální propasti

logo eu

Škola je příjemcem podpory z EU. Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, …

Národní plán obnovy, prevence digitální propasti Pokračovat ve čtení »

Sezimácká střední jako hlavní řešitel mezinárodního projektu v Bruselu

logo eu

Mezinárodní kooperace odborných škol v rámci digitální edukace, International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education“ Zástupci vedení a učitelé – odborníci z naší školy se zúčastnili jako hlavní řešitel mezinárodního projektu třídenní odborné exkurze spojené se semináři a workshopy v Bruselu: v Evropské komisi,  Evropském parlamentu a  v Stálém zastoupení České …

Sezimácká střední jako hlavní řešitel mezinárodního projektu v Bruselu Pokračovat ve čtení »

Od 14.3.2022 již bez respirátorů

logo MSMT02

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022. Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné …

Od 14.3.2022 již bez respirátorů Pokračovat ve čtení »

Doučování žáků škol

logo eu

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Seznam doučovacích skupin Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Kritéria přijímacího řízení na obory středního vzdělávání ve školním roce 2022/23

logo sezimacká střední

Základní informace k přijímacímu řízení Kritéria přijímacího řízení na obory středního vzdělání pro školní rok 2022/2023 Přijímací zkouška na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí se uskutečňuje: formou jednotné přijímací zkoušky – všechny obory kromě 63-41-M/01 Ekonomika a podnikaní – řízení sportu formou jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky – pouze obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikaní …

Kritéria přijímacího řízení na obory středního vzdělávání ve školním roce 2022/23 Pokračovat ve čtení »

Mimořádná opatření s účinností od 3. ledna 2022

MŠMT

Odkaz na celý dokument MŠMT Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 následující mimořádná opatření: změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb Testovaní žáků – informace pro rodiče

Informace pro školy / MŠMT

MŠMT

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021 zde ke stažení

Školní metodik prevence

metodik

Tuto funkci vykonává: Mgr. Gabriela Kult Aubrayee-mail: aubraye(@)copsu.czKonzultační hodiny: vždy po předchozí vzájemné dohodě Minimální preventivní program školy Krizový plán školy Plán práce školního metodika prevence Metodik prevence spolu s výchovným poradcem působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. Náplň práce školního metodika prevence: Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede …

Školní metodik prevence Pokračovat ve čtení »