Úřední deska

Rok v USA zdarma – stipendium FLEX

ikona flex

Čeští středoškoláci a středoškolačky se mohou letos na podzim opět ucházet o americké vládní stipendium Future Leaders Exchange (FLEX), které vybraným studentům a studentkám umožní strávit jeden školní rok v USA zdarma. On-line přihláška na školní rok 2022–23 je dostupná do 13. října na tomto odkazu.  Program FLEX financuje Ministerstvo zahraničí USA a za víc než čtvrt století existence ho absolvovalo přibližně 30 000 studentů z Evropy a Asie. Původně se ho mohli účastnit jen studenti z …

Rok v USA zdarma – stipendium FLEX Pokračovat ve čtení »

SŠŘ a ZŠ, Soběslav – prezentace vybavení

SŠŘ logo

V rámci projektu Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 – Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001565, proběhla dne 19. 9. 2022 ve středisku odborného výcviku školních dílen Na Pískách 469, prezentace prostor dílen pro žáky- prezentace práce s pořízeným vybavením.

Energie – možnosti řešení současnosti

logo sezimacká střední

Dne 14. 9. 2022 proběhla v aule Sezimácké střední zajímavá přednáška spojená s diskusí na téma: „Energie – možnosti řešení současnosti, predikce do budoucnosti“ – report z jednání Senátu z úterý 13. září 2022. Řešení enormního nárůstu cen energie. Přednášející : Mgr. Jaroslav Větrovský, místopředseda podvýboru pro dopravu a energetiku

JOB DAY 2022

job day

Workshop pro žáky Sezimácké střední a partnerských firem školy proběhl dne 14. září 2022 v hlavním sále Vzdělávacího střediska COP.

My v tom Jihočechy nenecháme – Grantový program

Podpora aktivit  dětí a mládeže PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjem žádostí probíhá od 15. 9. 2022 až do 31. 1. 2023 (Bc. Bačíková, administrativa školy, bacikova(@)copsu.cz, tel.381 407 201). Veškeré podrobné informace k Programu podá rodičům a zájemcům regionální pracoviště Úřadu …

My v tom Jihočechy nenecháme – Grantový program Pokračovat ve čtení »

Kulatý stůl Interreg

logo Interreg02

V pátek 9. září 2022 proběhlo jednání u „kulatého stolu“ v rámci projektu Interreg Profesní flexibilita a její implementace.

Přijímáme uchazeče o studium VOŠ

pozor

26-41-N Elektrotechnika – mechatronické systémy Denní i kombinovaná forma studia.Absolvent získá znalosti v interdisciplinární problematice mechatronických systémů. Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, komplexní utomatizace a výpočetní techniky.Charakteristickým rysem absolventa není pouhé mechanické používání naučených vědomostí a získaných dovedností, ale rozvíjení myšlenkového aparátu a systematického postupování při řešení problémů, …

Přijímáme uchazeče o studium VOŠ Pokračovat ve čtení »

Jednání ohledně krajského parlamentu na KÚ v Českých Budějovicích

logo sezimacká střední

Další jednání ohledně krajského parlamentu na krajském úřadě v Českých Budějovicích Ve čtvrtek 9.6. proběhlo zasedání na krajském úřadě se zástupci školních parlamentů a odboru školství Jihočeského kraje.Cílem bylo sjednocení iniciativních studentů a nalezeni společného dialogu s krajem v otázce založení krajského parlamentu.Toto jednání bylo navazující na předchozí schůzku s krajem před třemi týdny a …

Jednání ohledně krajského parlamentu na KÚ v Českých Budějovicích Pokračovat ve čtení »

Informace pro absolventy VOŠ

Erasmus +

VOŠ, SŠ, COP (SEZIMÁCKÁ STŘEDNÍ) JE ČLENEM KONSORCIA EDUCA SPOLU S VYSOKÝMI ŠKOLAMI.EDUCA International, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená za účelem podpory mladých lidí prostřednictvím různých projektů (stáže v zahraničí, pomoc při výuce cizích jazyků ve školách, zavádění nových inovativních forem pro neformální vzdělávání mladých bez kvalifikace, jakož i další činnosti související s problematikou mládeže). Při této činnosti …

Informace pro absolventy VOŠ Pokračovat ve čtení »

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení VOŠ

logo sezimacká střední

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání pro školní rok 2022/23 Termín podání (odevzdání) přihlášek do 2. kola ke studiu těchto oborů vzdělávání je stanoven do 30. června  2022. Termín konání 2. kola přijímacího řízení: 4. 7. 2022 Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení:  4. 7. 2022 Kritéria přijímacího řízenína obory vyššího odborného vzdělávání …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení VOŠ Pokračovat ve čtení »

Spolek Sezimácká střední pro techniku, sport a kulturu

spolek_SS-fin

Tento rok vznikl na naší škole Spolek Sezimácká střední pro techniku, sport a kulturu. Tento spolek má v budoucnu sdružovat rodiče, žáky, studenty a přátele školy, podporovat žáky v oblasti techniky, sportu a kultury, rozvíjet jejich mimoškolní a zahraniční aktivity a pečovat o talentované žáky. Členství ve spolku je dobrovolné. Bližší informace: Mgr. J. Brcková e-mail: brckova(@)copsu.cz

Volby do Studentského parlamentu

logo_2021

V pátek 3. června 2022 proběhly volby do Studentského parlamentu Sezimácké střední. Výsledky: Marek Štochl, ETS3, Ondřej Přívratský, EP4, Radim Vopava, IT3, Radim Janák, EP2, Jakub Pobořil, IT2B, David Macháček, IT2A, Tereza Šťastná, EP3.

Výsledky přijímacího řízení VOŠ

Logo mechatronika

26-41-N/01 Elektrotechnika – Mechatronické systémy / denní forma 26-41-N/01 Elektrotechnika – Mechatronické systémy / kombinovaná forma

Výsledky přijímacího řízení

pozor

Výsledky 2. kola přijímacího řízení / ke stažení v PDF dle oborů Výsledky přijímacího řízení VOŠ / ke stažení v PDF

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání

logo_2021

Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 odst. 2písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení kestřednímu vzdělávání, ve znění …

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělání Pokračovat ve čtení »

Konference Erasmus+ v Linci

Erasmus +

Naše škola je hlavním partnerem projektu Erasmus+ International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education. V rámci tohoto projektu se setkávají učitelé z 5 zemí a vyměňují si zkušenosti s aktuálními trendy ve výce teoretických I odborných předmětů, ale především praxe. Tentokrát se sešli v hlavním městě Horního Rakouska …

Konference Erasmus+ v Linci Pokračovat ve čtení »

Národní plán obnovy, prevence digitální propasti

logo eu

Škola je příjemcem podpory z EU. Národního plánu obnovy, prevence digitální propasti. Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti). MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, …

Národní plán obnovy, prevence digitální propasti Pokračovat ve čtení »

Sezimácká střední jako hlavní řešitel mezinárodního projektu v Bruselu

logo eu

Mezinárodní kooperace odborných škol v rámci digitální edukace, International Cooperation of Vocational Schools with Practical Training in the Context of Digital Education“ Zástupci vedení a učitelé – odborníci z naší školy se zúčastnili jako hlavní řešitel mezinárodního projektu třídenní odborné exkurze spojené se semináři a workshopy v Bruselu: v Evropské komisi,  Evropském parlamentu a  v Stálém zastoupení České …

Sezimácká střední jako hlavní řešitel mezinárodního projektu v Bruselu Pokračovat ve čtení »