2. kolo přijímacího řízení

logo_2021

Ředitelka školy vyhlašuje kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/25.
Počet přijímaných uchazečů v 2. kole přijímacího řízení.

Přihlašování je do systému DiPSy je možné od úterý 21.5. do pátku 24.5 !!!!!
Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče je možné využít z 1. kola (prostá kopie), pokud obsahuje stejný obor vzdělání. Z časových důvodů může být problémem doložit nové potvrzení od lékaře – v tomto případě podejte přihlášku bez potvrzení a volejte nám (381 407 201).

www.dipsy.cz