Výsledky přijímacího řízení – ZVEŘEJNĚNY

logo_2021

Výsledky přijímacího řízeni na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou. Vyhlášeny 28. 4. 2023

Zápisové lístky se podávají do 16. 5. 2023

Přijatí uchazeči na nástavbová studia nepodávají zápisové lístky.


Výsledky přijímacího řízení na obory středního vzdělání s výučním listem.

Zápisové lístky do oborů denního studia na obory středního vzdělání s výučním listem se podávají do 9. 5. 2023.

Uchazeči přijatí na zkrácené studium zápisové lístky nepodávají.

výsledky Přijímačky