Spolupráce s Kovosvitem MAS

Kovosvit

Sezimácká střední opět navázala spolupráci s místní firmou Kovosvit Mas Machine Tools, a.s.

Základní platformu smysluplné spolupráce tvoří tyto aktivity:

  • Externí praxe žáků – především z technických oborů
  • Podpora vzájemných aktivit  např. Den otevřených dveří, Den s technikou…
  • Exkurze studentů ve firmě
  • Nabídka přednášek odborníků z praxe ve škole
  • Účast na workshopech a akcích podporujících uplatnitelnost žáků na trhu práce
  • Formulace a aktualizace námětů ročníkových prací žáků v technických oborech
  • Aj.